top of page

ขอเชิญร่วมสมทบทุนค่าใช้จ่ายในการกระจายโอกาสการเข้าถึงงานศิลปะในสังคมไทย

ภาระกิจกรรมของพวกเราและเหล่าพันธมิตรในการนำเทศกาลศิลปะร่วมสมัย Low Fat Art Fes เข้าไปร่วมจัดร่วมกับชุมชนท่าดินแดง อุทยานสวนสมเด็จย่าและวัดอนงคารามโดยมีวัตถุประสงค์ให้ศิลปะกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันของผู้คน โดยพื้นที่ดังกล่าวผู้คนยังไม่คุ้นเคยกับงานศิลปะร่วมสมัยนักซึ่งทั้งตลอดวันที่ 8-17 กุมภาพันธ์ 2561 เทศกาลเรามีศิลปินชั้นนำกว่า 10 ชาติทั้งไทยและต่างประเทศมาร่วมสร้างสรรค์กิจกรรมศิลปะกว่า 20 กิจกรรม รวมถึงเด็กนักเรียนกว่า 600 คนที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดเพื่อทัศนศึกษาในเทศกาลของเรา โดยเทศกาลผู้ชมสามารถเข้าร่วมทุกกิจกรรมได้ฟรีตลอดงาน

การจัดเทศกาลศิลปะ Low Fat Art Fes ครั้งที่ 3 ได้รับการสนับสนุนบางส่วนจากภาครัฐ เอกชน และการรับบริจาคจากประชาชน เนื่องจากพวกเราเป็นเครือข่ายอิสระที่ไม่มีกลุ่มทุนใดๆ รองรับ (self-funded organization) พวกเราจึงจำเป็นต้องขอเปิดรับเงินสมทบทุนต่อไป

ทุกท่านสามารถช่วยสนับสนุนพวกเราได้ที่
บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกสิกรไทย
เลขที่บัญชี:  041-2-54279-9
ชื่อบัญชี:    นาย เวลา อมตธรรมชาติ
.
ค่าใช้จ่ายดังกล่าวประกอบด้วย
- ตั๋วเครื่องบินและที่พักของศิลปินจากต่างประเทศ
- ค่าอุปกรณ์เทคนิคที่จำเป็นต้องใช้สร้างสรรค์งานศิลปะ และแรงงานในการติดตั้ง ควบคุม รื้อถอน
- ค่าอาหารและค่าเดินทางของอาสาสมัครที่ดูแลความเรียบร้อยภายในงาน
- ค่าบำรุงรักษาสถานที่ที่ใช้จัดแสดงงาน
- ค่าผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ต่างตลอดเทศกาล
.
รายชื่อผู้บริจาคจะปรากฎอยู่ในบันทึกของเทศกาลwww.lowfatartfes.com (กำลังพัฒนา) ในฐานะที่ท่านเป็นส่วนหนึ่งที่ให้เทศกาลศิลปะครั้งนี้เกิดขึ้นได้จริงครับ
.
เราฝันว่าสักวันว่าเราจะมีทุนมากพอที่จะจดทะเบียนเป็นมูลนิธิครับ และตอนนี้เราเปิดเผยบัญชีรายรับรายจ่ายทั้งหมดของกลุ่มให้หน่วยงานวิจัยจากภาครัฐที่เกี่ยวข้องในการศึกษาผลกระทบทางสังคมและเศรษฐกิจตลอดการทำเทศกาลครั้งนี้เพื่อยืนยันว่า เราไม่ใช่องค์กรที่ทำกิจกรรมเพื่อแสวงหาผลกำไรแต่อย่างใด

"เด็กคนนึงโตขึ้นมาพร้อมการเห็นศิลปะอยู่รอบตัวเขาทุกวัน เขาก็จะเห็นว่าศิลปะสำคัญกับชีวิตเขาแค่ไหน"

A humble message to whom it may concern
'Art’ may not need to be understood, but it is our dream to make the world of art accessible to everyone.
Low Fat Art Fes, organised by ’Prayoon for Art’ - an artists’ network - with over 40 volunteers, aims to create an art festival that bring international artistic values to the areas in Bangkok mostly disconnected to the art world for the first time. You can help support the festival by contributing to :
BANK NAME:
KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED TH
BRANCH / LOCATION:
THANON SATHU PRADIT BRANCH
SWIFT CODE:
KASITHBK
ACCOUNT NAME:
WAYLA AMATATHAMMACHAD
(founder of Prayoon for Art)
ACCOUNT NUMBER:
041-2-54279-9
The 3rd Low Fat Art Fes is taking place during Feb, 8-17 2019. It is specially designed to link art works, artists and local communities together. This encourages people to look beyond their own set of beliefs challenging the status quo that art should only along to a specific group of people or can only exist in certain spaces.
All artworks, live performances, exibitions, workshops and installation are created by over 20 Thai and international artists who agreed to join this festival without charging any artistic fees. 
Your understanding and support is highly appreciated.
****Please send a transfer slip to us through direct message. Your name will be listed in our formal credit.****
>>>Prayoon for Art

bottom of page